Výzkumné centrum LC 523


PERSPEKTIVNÍ ANORGANICKÉ MATERIÁLY

Univerzity Pardubice
a Ústavu anorganické chemie AV ČR
Kontakt:
http://vzc.upce.cz
e-mail: vzc@upce.cz